Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

waniliowaa
0048 ed0f 500
waniliowaa
Tęsknota to jest słowo na Ż: Żaży się, żagwi, żałuje, żebrze.
Tęsknota to jest słowo na B: Boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca. 
Tęsknota to jest słowo na T: Ty.
— Anna Janko - "Pasja według świętej Hanki"
waniliowaa
Czasem życie przytłacza mnie relacjami, których nie potrafię udźwignąć.
— Aleksandra Nawój
waniliowaa
Są tacy ludzie, których słowa słyszę trzy razy głośniej a ich znaczenie czuję 100 razy mocniej.
— ja,
waniliowaa

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej

February 20 2020

waniliowaa
0640 996c
Reposted frommuszynka muszynka viamiimi miimi
waniliowaa
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viamiimi miimi
waniliowaa
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viamiimi miimi
waniliowaa
8233 bd77
Reposted from0 0 viamiimi miimi
waniliowaa
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viamiimi miimi
waniliowaa
4331 bb95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiimi miimi
waniliowaa
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viamaly-pandzik maly-pandzik
waniliowaa
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaover-land over-land
waniliowaa
Reposted fromshakeme shakeme viaover-land over-land
waniliowaa
waniliowaa
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
waniliowaa
2543 ca1f 500
waniliowaa
waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl