Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

waniliowaa
waniliowaa
waniliowaa
0057 abe3
waniliowaa
waniliowaa
waniliowaa
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss vianecropixie necropixie
waniliowaa
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama vianecropixie necropixie
waniliowaa
Good morning saturday
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaskins skins
waniliowaa
7557 9d19 500
waniliowaa
5737 e60f 500
Reposted fromhagis hagis viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
waniliowaa

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
waniliowaa
waniliowaa
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
waniliowaa
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
waniliowaa
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
waniliowaa
0113 29a1 500
waniliowaa
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
waniliowaa
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viadancingwithaghost dancingwithaghost
waniliowaa
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
waniliowaa
Była dziwna, szalona i wybuchowa jak nadepnięta mina. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl