Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

waniliowaa
0622 4e0b
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
waniliowaa
6837 f3e2
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
waniliowaa
5317 ef78
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
waniliowaa
6011 e2a0
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
waniliowaa
6006 da11
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
waniliowaa
6769 039b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
waniliowaa
4549 ef39 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
waniliowaa
9611 8fb4 500
I want this
Reposted frombiru biru viamaly-pandzik maly-pandzik
waniliowaa
waniliowaa
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianezavisan nezavisan
waniliowaa
Jeśli pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz nad odpowiedzią, to już nic nie mów. Nie kłam, nie szukaj słów jak szczebli drabinki, po których uciekniesz. Nie można kochać bez przekonania, to tak jakby kochać od niechcenia.
Ale można się zakochać przez przypadek, a nawet niechcący. Niechcący można kogoś potrącić w tramwaju, niechcący można się też zakochać.
Zakochałem się w tobie niechcący, co nie znaczy, że od niechcenia. Więc kiedy pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz, to nawet nie odpowiadaj. Już wiem, chociaż bym wolał nie wiedzieć.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
waniliowaa
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
waniliowaa
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita vianezavisan nezavisan
waniliowaa
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianezavisan nezavisan
waniliowaa
4801 36b5 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan

May 04 2018

waniliowaa
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadoomedman doomedman
waniliowaa
if they act like they don't care, believe them
— 20:21
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viadoomedman doomedman
waniliowaa
4112 92f1
Reposted fromnyaako nyaako viadoomedman doomedman
waniliowaa
I got so far to insane perfection in one thing in my life - loving people who didn't love me back. They also stepped on me, which kept the love increasing and still on the high level. This level cause being disfunctional. In every area.
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle viadoomedman doomedman
waniliowaa
0740 f90f
Reposted fromartlover artlover viadoomedman doomedman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl