Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

waniliowaa

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatake-care take-care
waniliowaa
8722 155a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
waniliowaa
1168 2ba0 500
Reposted frompsychedelix psychedelix vianezavisan nezavisan
waniliowaa
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
waniliowaa
- Poza tym to nie zdrada. - A co? - To przerwa w wierności.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vianezavisan nezavisan
waniliowaa
waniliowaa
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote vianezavisan nezavisan
waniliowaa
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianezavisan nezavisan
waniliowaa
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
waniliowaa
7668 afc9 500
waniliowaa
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viajeszczenie jeszczenie
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajeszczenie jeszczenie
waniliowaa
6876 b7db
...
waniliowaa
waniliowaa
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
waniliowaa
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viajeszczenie jeszczenie
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viajeszczenie jeszczenie
waniliowaa
Reposted fromshakeme shakeme viajeszczenie jeszczenie

November 01 2018

waniliowaa
waniliowaa
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl