Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

waniliowaa

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
waniliowaa

Widocznie życie wolało nas osobno.

waniliowaa
1699 d8d9
Reposted fromtfu tfu viamiimi miimi
5696 627c
waniliowaa
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viamiimi miimi
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viamiimi miimi
waniliowaa
6610 fd14
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiimi miimi
waniliowaa
8727 b00d
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamiimi miimi
waniliowaa

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

waniliowaa
waniliowaa
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianezavisan nezavisan
waniliowaa
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vianezavisan nezavisan
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vianezavisan nezavisan
waniliowaa
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
waniliowaa
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianezavisan nezavisan
waniliowaa

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

waniliowaa
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad vianezavisan nezavisan
waniliowaa
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianezavisan nezavisan
waniliowaa
3824 3f55
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viamiimi miimi
waniliowaa
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl